Drukuj

Ból się leczy

Wiele tysięcy polskich pacjentów z przewlekłym bólem jest nieleczonych lub źle leczonych i niepotrzebnie cierpi - alarmują eksperci. Ma to związek zarówno z niewiedzą chorych i lekarzy, jak i z niedostatecznym finansowaniem opieki paliatywnej w Polsce - oceniają.

Fundacja Chustka powstała z myślą o chorych, o rodzinach pacjentów, o bliskich – którzy nie otrzymują właściwej informacji co zrobić by złagodzić ból osoby cierpiącej.

Zajmujemy się chorymi, którzy mogliby żyć normalnie pomimo choroby, ale cierpią z powodu bólu. Wspieramy tych, którzy po wypisie ze szpitala – nie wiedzą co zrobić gdy kończy się leczenie przyczynowe. Czasami odbieramy telefony od najbliższych, którzy widzą łzy, a czasem nawet słyszą wycie nieludzko cierpiącego człowieka.

Nie możemy zgadzać się na to, by w XXI wieku, w środku cywilizowanej Europy, jakikolwiek obywatel marzył o śmierci, z powodu bólu jaki przypadł mu w udziale.

Nie ma w nas zgody na to, by ktokolwiek – dziecko, dorosły, starzec… cierpiał.

Prosimy o pomoc i wsparcie dla chorych! NIKT NIE POWINIEN CIERPIEĆ.

Na tej stronie internetowej znajdują się porady co zrobić by NIE BOLAŁO.

Są tu informacje o tym czym jest ból, jak go leczyć, jakie prawa ma pacjent w Polsce, co zrobić by chory został objęty leczeniem specjalistycznym. Zebraliśmy tutaj także adresy placówek zajmujących się specjalistycznym leczeniem bólu.

Wsparcie chorych cierpiących z powodu bólu jest naszym zdaniem priorytetem.

Kiedy oprawcą staje się przedstawiciel opieki zdrowotnej.  Kluczowy raport specjalnego sprawozdawcy ONZ w sprawie tortur.

Genewa, 5 marca 2013.

Specjalny sprawozdawca ONZ do spraw tortur,  Juan. E. Méndez, dziś wezwał do międzynarodowej debaty na temat nadużyć w placówkach opieki zdrowotnej, które mogą przekroczyć próg maltretowania równoważny torturom albo okrutnemu, nieludzkiemu, poniżającemu traktowaniu lub karaniu. (…)

„Opiekę medyczną, która powoduje poważne cierpienia bez uzasadnionego powodu można uznać  za okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie  lub karanie. A jeśli jest w to zaangażowane państwo w konkretnych intencjach, to są to tortury” - ostrzegł Pan Méndez podczas prezentacji swojego najnowszego raportu  do Rady Praw Człowieka ONZ, który ilustruje niektóre z tych nieuczciwych praktyk w placówkach opieki zdrowotnej i rzuca światło na często niewykryte nadużycia wspierane przez politykę zdrowia. (…)

"Rządy muszą zagwarantować podstawowe leki - które obejmują, między innymi, analgetyki opioidowe – w ramach swoich podstawowych (minimalnych) obowiązków w zapewnieniu prawa do zdrowia, i podjąć działania w celu ochrony ludzi znajdujących się pod ich jurysdykcją przed nieludzkim i poniżającym traktowaniem".

When a health carer becomes a torturer, key report by the UN Special Rapporteur on torture


GENEVA (5 March 2013) – The United Nations Special Rapporteur on torture, Juan. E. Méndez, today called for an international debate on abuses in health-care settings that may cross a threshold of maltreatment equivalent to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. (…)

“Medical care that causes severe suffering for no justifiable reason can be considered cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and if there is State involvement and specific intent, it is torture,” Mr. Méndez warned during the presentation of his latest report* to the UN Human Rights Council, which illustrates some of these abusive practices in health-care settings and sheds light on often undetected abusive practices backed by health-care policies. (…)

“Governments must guarantee essential medicines – which include, among others, opioid analgesics – as part of their minimum core obligations under the right to health, and take measures to protect people under their jurisdiction from inhuman and degrading treatment.”

Źródło: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=13073

ZACHĘCAMY DO LEKTURY, KORESPONDENCJI, WSPIERANIA NASZYCH DZIAŁAŃ WEDLE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.


Kontakt do nas:

tel. kom.: 734 437 680

mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strony internetowe:
www.fundacjachustka.pl
www.facebook.com/FundacjaChustka